Ngôn ngữ CSS - Giới thiệu CSS

Giới thiệu về ngôn ngữ CSS

1.CSS là gì? 
Trong lĩnh vực xây dựng, chúng ta có trang trí nội thất, trong lĩnh vực thẩm mỹ - làm đẹp, chúng ta có kỹ thuật make-up; còn trong lĩnh vực thiết kế web chúng ta có CSS. CSS (Cascading Style Sheets) là một ngôn ngữ quy định cách trình bày cho các tài liệu viết bằng HTML, XHTML, XML, SVG, hay UML,… 


2. Tại sao CSS? 
Ngôn ngữ HTML cũng có số thuộc tính định dạng cơ bản cho text, picture, table, … nhưng nó không thật sự phong phú và chính xác như nhau trên mọi hệ thống. CSS cung cấp cho bạn hàng trăm thuộc tính trình bày dành cho các đối tượng với sự sáng tạo trong kết hợp các thuộc tính giúp mang lại hiệu quả cao. Ngoài ra, CSS đã được hỗ trợ bởi tất cả các trình duyệt, nên bạn hoàn toàn có thể tự tin trang web của mình có thể hiển thị “như nhau” trên mọi hệ điều hành.

Sử dụng các mã định dạng trực tiếp trong HTML tốn hao nhiều thời gian thiết kế cũng như dung lượng lưu trữ. Trong khi đó CSS đưa ra phương thức áp dụng một khuôn mẫu chuẩn từ một file CSS ở ngoài. Có hiệu quả đồng bộ khi bạn tạo một website có hàng trăm trang hay cả khi bạn muốn thay đổi một thuộc tính trình bày nào đó. 
 
CSS được cập nhật liên tục mang lại các trình bày phức tạp và tinh vi hơn. 
3. Học CSS cần những gì? 

 • Có  kiến thức về HTML.
 • Một trình soạn thảo văn bản để bạn có thể viết mã CSS. Nên sử dụng một trình soạn thảo đơn giản như Notepad trong Windows hay Pico trong Linux, Simple Text trong Mac. Hay từ các chương trình khác như: DreamWeaver, FrontPage, Golive, hoặc soạn thảo trực tuyến theo link:Soạn thảo trực tuyến,.... Bạn có thể xem demo ví dụ bằng cách click vào nút  Xem ví dụ trong bài học có phần ví dụ.
 • Một trình duyệt web. 

Hướng dẫn học CSS

Hướng dẫn học CSS hoặc hướng dẫn học CSS 3 cung cấp các khái niệm cơ bản và nâng cao về công nghệ CSS. Hiệp Sĩ IT đã thiết kế bài học lập trình CSS từ cơ bản đến năng cao. 

Các điểm chính của CSS :

 • CSS là viết tắt của Cascading Style Sheet.
 • CSS được sử dụng để thiết kế các thẻ HTML.
 • CSS là một ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi trên web.
 • HTML, CSS và JavaScript được sử dụng để thiết kế web. Nó giúp các nhà thiết kế web áp dụng phong cách trên các thẻ HTML.

Ví dụ đầu tiên về CSS

<!DOCTYPE> 
<html> 
<head> 
<style> 
h1{ 
color:white; 
background-color:red; 
padding:5px; 
} 
p{ 
color:blue; 
} 
</style> 
</head> 
<body> 
<h1>Đây là CSS đầu tiên</h1> 
<p>Đây là một đoạn văn bản gọi CSS.</p> 
</body> 
</html> 

Xem ví dụ

Hướng dẫn học CSS 3

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ nhận được cách sử dụng thuộc tính CSS 3 để thiết kế box model, apply opacity, radius,…


Các thuộc tính của CSS

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ nhận được chi tiết về tất cả các thuộc tính CSS như background, border, font, float, display, margin, opacity, padding, text-align, vertical-align, position, color,…