Kiểm thử tự động - Kiểm thử tự động là gì? Automation Testing

Kiểm thử tự động là một kỹ thuật sử dụng một ứng dụng để thực hiện toàn bộ vòng đời của phần mềm trong thời gian ngắn hơn và sử dụng được nhiều lần cho test hồi quy.

Kiểm thử tự động là một kỹ thuật tự động hóa, trong đó người kiểm thử tự viết các tập lệnh và sử dụng phần mềm phù hợp để kiểm thử phần mềm. Về cơ bản nó là một quá trình tự động hóa của một quy trình thủ công. Giống như kiểm thử hồi quy, kiểm thử tự động cũng được sử dụng để kiểm tra ứng dụng theo quan điểm load, performance và stress test.

Nói cách khác, kiểm thử tự động sử dụng các công cụ tự động hóa để viết và thực hiện các test case, không cần sự tham gia thủ công trong khi thực hiện một test suite. Thông thường, người kiểm thử viết test script và test case bằng cách sử dụng công cụ tự động hóa và sau đó nhóm thành các test suite.

Mục tiêu chính của kiểm thử tự động là tăng hiệu quả kiểm thử và phát triển giá trị phần mềm.

Kiểm thử tự động là gì? Automation Testing


Nội dung chính

 • Tại sao kiểm thử tự động là quan trọng?
 • Các bước cơ bản để thực hiện kiểm thử tự động
 • Lợi ích của kiểm thử tự động
 • Một vài công cụ kiểm thử tự động
 • Rủi ro liên quan đến kiểm thử tự động

Tại sao kiểm thử tự động là quan trọng?

Giả sử phần mềm được release và sửa lỗi, thì làm thế nào bạn đảm bảo rằng phần mềm được release có sửa lỗi không xuất hiện bất kỳ lỗi mới nào trong các chức năng trước? Vì vậy, tốt hơn hết là cần phải kiểm thử các chức năng cũ. Rất khó để kiểm thử thủ công tất cả các chức năng của phần mềm mỗi lần khi sửa lỗi hoặc bổ sung thêm chức năng mới. Vì vậy, kiểm thử phần mềm bằng kỹ thuật kiểm thử tự động sẽ mang lại hiệu quả về chi phí, tài nguyên, thời gian, vv

Hãy tưởng tượng rằng một ứng dụng web có hàng ngàn người dùng truy cập ứng dụng cùng một lúc. Sẽ không dễ gì để tạo ra nhiều người dùng đó một cách thủ công và đồng thời. Vì vậy, tốt hơn là sử dụng kiểm thử tự động.


Các bước cơ bản để thực hiện kiểm thử tự động

Có rất nhiều công cụ hữu ích để viết các kịch bản kiểm thử tự động, trước khi sử dụng các công cụ đó, tốt hơn là hình dung ra quy trình có thể được sử dụng để tự động hóa kiểm thử.

 • Xác định các vùng trong phần mềm để kiểm thử tự động.
 • Chọn công cụ thích hợp tự động hóa kiểm thử.
 • Viết test script.
 • Tạo ra các test suite.
 • Thực thi các test script.
 • Xây dựng báo cáo kết quả.
 • Tìm lỗi hoặc vấn đề performance.

Lợi ích của kiểm thử tự động

 • Tăng năng suất.
 • Tiết kiệm tiền.
 • Tăng chất lượng phần mềm.
 • Giảm thời gian thử nghiệm.
 • Hỗ trợ các ứng dụng khác nhau.
 • Tăng phạm vi thử nghiệm.
 • Giảm công việc lặp đi lặp lại.
 • Tính nhất quán cao hơn.

Một vài công cụ kiểm thử tự động

 • HP Quick Test Professional
 • Selenium
 • Appium
 • Visual Studio Test Professional
 • WATIR
 • IBM Rational Functional Tester
 • TestComplete
 • Testing Anywhere
 • WinRunner
 • LaodRunner
 • SilkTest

Rủi ro liên quan đến kiểm thử tự động

Trong một số trường hợp kiểm thử tự động chứng tỏ được sự quan trọng của nó. Nhưng nó cũng chứa một số rủi ro cần phải được xem xét trước khi áp dụng kiểm thử tự động cho dự án của bạn:

Chi phí khởi đầu cho kiểm thử tự động rất cao: Bất kỳ dự án lớn nào cũng cần một đội ngũ kiểm thử, việc thuê số lượng người thử nghiệm thủ công thực sự hiệu quả về chi phí. Chi phí tự động hóa là nhiều hơn cho thiết lập ban đầu như: chi phí mua công cụ tự động hóa, đào tạo và bảo trì các kịch bản kiểm thử chi phí rất cao.

Kiểm thử tự động không phải là 100%: Kiểm thử tự động không thể là 100%. Kiểm thử tự động có thể được áp dụng cho việc kiểm thử hồi quy, hiểu suất (performance), tải (load/stress). Các lĩnh vực như giao diện người dùng, tài liệu, cài đặt, khả năng tương thích và phục hồi thì phải được thực hiện thủ công.

Không kiểm thử tự động với trường hợp UI không cố định: Nếu giao diện người dùng luôn thay đổi, chi phí liên quan đến bảo trì tập lệnh sẽ rất cao.

Người kiểm thử nên có kiến thức lập trình tốt: Người kiểm thử có kiến thức lập trình tốt có thể sử dụng công cụ tự động hóa tốt hơn và giải quyết vấn đề ứng dụng tốt hơn.