ASP.NET - MVC - Mở đầu

Hướng dẫn học ASP.NET MVC

Nhằm giúp người học lập trình ASP.NET MVC dễ dàng. Hiệp Sĩ IT đã thiết kế bài học lập trình ASP.NET MVC từ cơ bản đến năng cao.

ASP.NET MVC là một công nghệ phát triển website của Microsoft. Mô hình MVC ra đời đã giúp khắc phục rất nhiều khuyết điểm của Web Forms. Bài viết này giúp các bạn tiếp cận một số lý thuyết cơ bản về lập trình ASP.NET và ứng dụng của nó.

Các bài hướng dẫn ASP.NET MVC bao gồm tất cả các tính năng của ASP.NET MVC. Bạn sẽ tìm hiểu các tính năng cơ bản để nâng cao trình độ của ASP.Net MVC. Các hướng dẫn cơ bản sử dụng MVC 5, nhưng  cũng có thể  cho tất cả các phiên bản trước và các phiên bản sắp tới của MVC.

Các hướng dẫn này được thiết kế cho người mới bắt đầu và các chuyên gia muốn tìm hiểu ASP.NET MVC 5 theo từng bước.

Điều kiện tiên quyết:

Để học tốt các bài hướng dẫn này, bạn cần phải biết về lập trình Windows bằng ngôn ngữ C #.