Python MySQL - Cài đặt môi trường MySQL

Cài đặt môi trường MySQL cho Python

Để xây dựng các ứng dụng, kết nối với cơ sở dữ liệu là điều cần thiết cho các ngôn ngữ lập trình. Python cho phép chúng ta kết nối ứng dụng với các cơ sở dữ liệu như MySQL, SQLite, MongoDB và nhiều ứng dụng khác.

Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về cài đặt môi trường MySQL cho Python.

Cài đặt mysql.connector

Để kết nối ứng dụng python với cơ sở dữ liệu MySQL, chúng ta phải import mô-đun mysql.connector trong chương trình.

Mysql.connector không phải là mô-đun tích hợp đi kèm với cài đặt python. Chúng ta cần cài đặt nó như sau:

Cách 1: sử dụng trình cài đặt pip

Thực hiện lệnh sau để cài đặt nó bằng trình cài đặt pip:

?

1

>  python -m pip install mysql-connector

Kết quả:

Cài đặt môi trường MySQL cho Python

Hoặc làm theo các bước sau:

Cách 2: cài đặt phần mềm mysql.connector

1. Open link sau và tải file driver tương ứng cho hệ điều hành của bạn.

https://dev.mysql.com/downloads/connector/python/

2. Cài đặt file vừa tải về.

Ví dụ, cấu hình máy tính của mình như sau:

  • Hệ điều hành Window 10
  • Python 3.7.3

Mình cần tải mysql.connector như trong ảnh sau:

Cài đặt môi trường MySQL cho Python

Kiểm tra kết nối Python với MySQL

Hãy đảm bảo là bạn đã cài đặt máy chủ MySQL trên máy tính của bạn rồi nhé. Bạn có thể tham khảo bài Cài đặt MySQL Server.

Ví dụ sau được sử dụng để kiểm tra kết nối Python với MySQL:

import mysql.connector
   
#Create the connection object
myconn = mysql.connector.connect(host = "localhost", user = "root", 
    passwd = "123456")
   
#printing the connection object
print(myconn)

Kết quả:

<mysql.connector.connection.MySQLConnection object at 0x002DF810>

Theo kết quả như trên thì chúng ta đã cài đặt môi trường MySQL cho Python thành công rồi!

Chúc các bạn thành công!