ASP.NET - MVC - Upload website mẫu

Upload website mẫu lên hosting somee.com

Giờ chúng ta mở Visual Studio lên và tạo 1 website mẫu để kiểm tra hosting somee.com. Các bạn nhớ mình chỉ tạo 1 trang thôi nhé. Download website mẫu tại đây. WebSite.zip

Nén file chứa website của bạn thành đuôi .zip

Trong màn hình quản trị control pannel của hosting, bên tay trái các bạn chọn File Manager, sau đó xoá trang Default.asp là trang mặc định của hosting đi. Các bạn xem hình bên dưới.

Sau đó, bên tay phải ta chọn Upload, rồi tiến hành chọn file mà bạn vừa tải về được Upload lên hosting

– Đưa dữ liệu trong folder WebDemo ra ngoài cùng vị trí với folder WebDemo

Chọn tất cả các file và nhấn nút Cut, rồi nhấn nút Up để trở về và nhấn nút Paste. Sau đó xóa file default.asp đi (khúc này hơi lằng nhằng tí nhé!)

Giờ việc upload website mẩu đã hoàn tất, chúng ta thử truy cập vào website http://hiepsiit.somee.com/ để kiểm tra kết quả