ASP.NET - MVC - Upload website lên mạng

Upload website lên mạng và chỉnh sửa web.config

Upload website lên mạng ở phần trước các bạn đã biết, đó là chúng ta dùng công cụ File Manager của hosting somee.com cung cấp. Ngoài ra, các bạn còn có thể sử dụng phần mềm hỗ trợ Upload source lên hosting như : FTP, File Zilla, Total Command….Ở đây chúng ta xài File Zilla, để upload source lên hosting. Download tại đây. File Zilla
Chúng ta lấy thông tin đăng nhập FTP của hosting bằng cách như sau. Bên tay trái, click chọn database mà các bạn vừa tạo ở trên.

Bên tay phải, chúng ta chú ý 1 số thông tin sau

Bên tay phải, chúng ta chú ý 1 số thông tin sau:
 

 1. Login name: tên user để đăng nhập quản lý cơ sỡ dự liệu
 2. Login password: mật khẩu đăng nhập quản lý cơ sỡ dự liệu
 3. Connection string: chuỗi kết nối database, dùng để kết nối cơ sỡ dữ liệu với ứng dụng web của bạn, copy mục này giữ lại.
 4. FTP username: tên account đăng nhập FTP.
 5. FTP password: mật khẩu đăng nhập FTP, các bạn lưu ý mật khẩu này trùng với mật khẩu mà lúc đầu các bạn đăng ký hosting.
   

 -    Sau khi đã cài đặt phần mềm FTP xong, các bạn khởi động phần mềm lên và nhập thông tin kết nối như sau.

 1. Host: tên website mà các bạn đăng ký
 2. Username và Password: là tài khoản FTP mà hosting somee.com cung cấp cho bạn.
 • Sau khi nhập đầy đủ thông tin và nhấn Enter, thì các bạn sẽ nhìn thấy 2 thư mục là Protected.nhatnghe.somee.com và www.nhatnghe.somee.com (tên nhatnghe ở đây là tên account ban đầu các bạn đăng ký, nếu bạn đăng ký tên gì, thì nó sẽ là tên đó. Lấy ví dụ: lúc đầu mình đăng ký tên tài khoản là demo thì mình sẽ nhìn thấy 2 thư muc là Protected.demo.somee.com và www.demo.somee.com). Tất cả source code của website, các bạn phải upload vào thư mục www.xxx.somee.com – xxx: là tên tài khoản của bạn, ở ví dụ này thì mình upload vào thư mục www.hiepsiit.somee.com
 • Download source code website mẫu tại đây : bookstore.rar
   

 

 Sau khi Upload thành công toàn bộ source website của bạn, ta quay trở lại Control panel của hosting, vào lại mục File Manager. Ta tìm file web.config và chọn Edit Text để chỉnh sữa lại chuỗi kết nối cho phù hợp

Trong cửa sỗ Edit hiện ra, ta thay thế chuỗi kết nối bằng chuỗi kết nối mà ta nhìn thấy được khi xem tài khoản FTP ở trên

Chạy website và kiểm tra kết quả
Các bạn truy cập vào địa chỉ website đã đăng ký. Ở ví dụ này làhttp://www.hiepsiit.somee.com/List_Book.aspx. Dữ liệu đã được tải lên thành công.