ASP.NET - MVC - Cấu hình MS SQL

Cấu hình MS SQL trên hosting somee.com

Thông thường khi chúng ta xài SQL Server 2008 hay 1 số phiên bản trước. Chúng ta có thể đăng nhập và hệ quản trị bằng 2 loại tài khoản là  Window Authentication và SQL Server Authentication. Đối với hosting somee.com cung cấp cho chúng ta 2 tuỳ chọn:

  1. Chúng ta có thể không cần tạo Username và Password quản trị database mà hệ thống tự động sinh ngẫu nhiên ra cho chúng ta Username và Password ngẫu nhiên.
  2. Chúng ta phải tự tạo Username và Passowrd quản trị database của mình.

A.  Tạo Username và PassWord đăng nhập hệ thống
Menu bên trái, các bạn chọn Logins

Bên tay phải, giao diện tạo Account hiện ra, các bạn nhập đầy đủ thông tin và nhấn nút Add login

Một tài khoản được tạo ra, và các bạn có thể sửa đổi lại mật khẩu, hoặc xoá tài khoản vừa tạo

B. Tạo database cho website

Menu bên trái chọn Database rồi làm như hướng dẫn

Ở màn hình kế tiếp chúng ta chọn Create

Tiếp theo chúng ta nhập đầy đủ thông tin về database và lưu ý như sau:

  1. Database name: Nhập tên database mà bạn muốn tạo (7-30 ký tự)
  2. Zone name: Chọn server cho database này, mặc định là somee.com
  3. MS SQL login : Trong mục này, bạn có thể chọn 1 tài khoản quản lý database mà bạn tạo trước đó, hoặc là chọn mục – Generate new login -- để hệ thống tự động sinh ra Username và Password 
  4. MS SQL Server version: chúng ta chọn tuỳ theo phiên bản SQL Server mà mình đang xài, hoặc chọn mặc định là MS SQL 2008 R2 Express
  5. Click vào Create Empty Database để tiến hành tạo database
     

 

Thông báo tạo database thành công, click vào click here to manage the database để quản lý database

C. Upload database lên hosting somee.com
Tạo bản backup database từ cơ sỡ dữ liệu mà bạn đang làm việc trên máy của bạn.

Sau đó chọn nơi muốn lưu giữ database của bạn. Nhớ đặt đúng tên file database backup có dạng sau : “tenfile”+”.bak”. Giờ ta tiến hành upload database lên hosting bằng cách, bên tay trái các bạn chọn Restore database. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể dùng công cụ khác của Somee để tạo Database: T-SQL script file, Attach. Bạn có thể download script mẫu bán sách: bookstore.sql

 

-    Bên tay phải, chúng ta Browse tới tập tin database mà chúng ta vừa backup ở trên, rồi chọn Upload the file and restore it

Nhận được thông báo Restore database thành công