Lập trình Flutter - Cài đặt Flutter

Trong bài học này, mình sẽ hưỡng dẫn các bạn cài đặt Flutter framework trên máy tính cá nhân để chuẩn bị môi trường học Flutter

Cài đặt Flutter trên Window

Các bước cài đặt Flutter SDK trên Window

Bước 1 − Các bạn truy cập địa chỉ , https://flutter.dev/docs/get-started/install/windows và tải phiên bản mới nhất của Flutter SDK. Hôm nay 08/04/2020 phiên bản mới nhất là  1.12.13 và file tải về là  flutter_windows_v1.12.13+hotfix.9-stable.zip

Bước 2 − Giải nén vô thư mục bất kì ví dụ C:\flutter\

Bước 3 − Cập nhật system path cho thư mục flutter\bin

Trong thanh tìm kiếm ở Start, bạn gõ ‘env’ sau đó chọn Edit environment variables for your account.. Dưới dòng chữ User variables bạn kiểm tra nếu thấy ô Path:, thì thêm đường dẫn đầy đủ của thư mục  flutter\bin sử dụng dấu  ; để ngăn cách với các biến khác.

Bước 4 − Flutter cung cấp một tool gọi là  flutter doctor để kiểm tra tất cả những yêu cầu cần thiết cho môi trường phát triển Flutter 

flutter doctor

Bước 5 − Các bạn chạy lệnh phía trên để hệ thống kiểm tra và đưa ra báo cáo như sau

Doctor summary (to see all details, run flutter doctor -v):
[√] Flutter (Channel stable, v1.2.1, on Microsoft Windows [Version
10.0.17134.706], locale en-US)
[√] Android toolchain - develop for Android devices (Android SDK version
28.0.3)
[√] Android Studio (version 3.2)
[√] VS Code, 64-bit edition (version 1.29.1)
[!] Connected device
! No devices available
! Doctor found issues in 1 category.

Như thông báo ở trên ta có thấy rằng Flutter SDK đã được cài, Android Tool đã được cài , Android Stuido đã được cài, chưa có kết nối tới thiết bị, bạn cần kết nối thiết bị điện thoại qua USB hoặc bật máy ảo

Bước 6 − Cài đặt bản Android SDK mới nhất nếu bạn chưa cài đặt và được cảnh báo bởi  flutter doctor

Bước 7 − Cài đặt Android Studio mới nhất nếu bạn chưa cài đặt và được cảnh báo

Bước 8 − Bật android emulator hoặc kết nối tới một thiết bị Android

Bước 9 − Cài đặt plugin Flutter và Dart cho Android Studio. Hai plugin này sẽ cung cấp các template để tạo ứng dụng Flutter và các tuỳ chọn để chạy và debug ứng dụng Flutter trên Android studio

  1. Mở Android Studio.
  2. Chọn File → Settings → Plugins.
  3. Tìm kiếm  Flutter plugin và click vào Install.
  4. Chọn Yes khi hệ thống yêu cầu cài đặt Dart plugin.
  5. Khởi động lại Android studio.

Cài đặt Flutter in MacOS

Để cài đặt Flutter SDK trên MacOS, các bạn thực hiện theo các bước sau

Bước 1 − Truy cập địa chỉ URL, https://flutter.dev/docs/get-started/install/macos và tải về phiên bản Flutter SDK mới nhất

Bước 2 − Giải nén vô thư mục bất kì /path/to/flutter

Bước 3 − Cập nhật system path bao gồm thư mục flutter bin (ở trong ~/.bashrc file). bằng cách chạy lệnh sau

> export PATH = "$PATH:/path/to/flutter/bin"

Bước 4 − Update lại hệ thống và kiểm tra Path bằng lênh sau

source ~/.bashrc
source $HOME/.bash_profile
echo $PATH

Flutter cung cấp một tool, flutter doctor dùng để kiểm tra các yêu cầu cho Fullter tương tự bên Windows.

Bước 5 − Cài đặt bản mới nhất XCode nếu được yêu cầu bởi flutter doctor

Bước 6 − Cài đặt Android SDK nếu được yêu cầu bởi flutter doctor

Bước 7 − Cài đặt bản mới nhất  Android Studio, nếu được yêu cầu bởi flutter doctor

Bước 8 − Bật máy ảo android emulator hoặc kết nối tới thiết bị Android nếu bạn phát triển ứng dụng Android

Bước 9 − Bật iOS simulator hoặc kết nối tới thiết bị iPhone nếu bạn phát triển ứng dụng iOS

Bước 10 − Cài đặt Flutter và Dart plugin cho  Android Studio tương tự như trên

Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cài đặt Flutter SDK cho máy tính cá nhân, ở bài sau chúng ta sẽ viết ứng dụng đầu tiên với Flutter